งานทั้งหมด Mobile Developer (iOS/ Android/ Cross Platform)
Mobile Developer (iOS/ Android/ Cross Platform)
ไอทีและดิจิทัล, โปรแกรมเมอร์
|
อื่นๆ
|
10 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ
|
งานสัญญาจ้าง
วันที่โพสต์ : 5 ก.ค. 2566
|
28,000 - 150,000 บาท/เดือน
Bangkok, Din Daeng, Din Daeng, TH
|
Remote work
Remote work
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ

Job Description:

 1. Responsible for designing, developing, and maintaining mobile applications for iOS or Android platforms. The job description typically includes:
 2. Collaborating with product managers, designers, and back-end developers to understand requirements and translate them into mobile application features and functionality.
 3. Writing clean, efficient, and maintainable code using programming languages such as Swift or Kotlin or Ionic or React Native or Java for Android.
 4. Developing user interfaces that are intuitive, visually appealing, and optimized for mobile devices.
 5. Integrating with back-end APIs and services to ensure seamless data retrieval and synchronization.
 6. Conducting thorough testing and debugging of mobile applications to ensure high performance, functionality, and reliability.
 7. Adhering to platform-specific guidelines and best practices to ensure a consistent user experience and app store compliance.
 8. Staying updated with the latest mobile development trends, frameworks, and technologies to suggest improvements and implement new features.
 9. Troubleshooting and resolving mobile-related issues, optimizing performance, and collaborating with the team to continuously enhance the mobile application.
ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
รายได้: 28,000 - 150,000 บาท/เดือน
สวัสดิการ
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานจากที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

Benefit:

 1. ประกันสังคม
 2. วันลาเดือนละ 1 วัน 
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 4. ท่องเที่ยวประจำปี
 5. งานเลี้ยงปีใหม่
 6. ค่าแนะนำเพื่อนมาทำงาน 7,000/ คน
 7. เงินช่วยเหลืองานศพ 5,000
 8. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 5,000
 9. ค่าเสื่อม Notebook 2,000/ เดือน
 10. ทำงาน Hybrid ค่ะ
คุณสมบัติ
เพศ: ไม่ระบุ
ประสบการณ์: 1 - 15 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ: 23 - 45 ปี
สถานที่ทำงาน
Mrt สุทธิสาร Din Daeng, Bangkok, Thailand